Khmer English

សូមស្វាគមន៍មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម អាយវន័.

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មឈានមុខគេនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលទទួលបានការអនុញាតពីក្រុមហ៊ុន Apple.

អំពីយើង

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្មអាយវន័ គឺក្រុមហ៊ុនទទួលបានការអនុញ្ញាតស្របច្បាប់ពីក្រុមហ៊ុន Apple នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានបុគ្គលិកមានបទពិសោធន៍និង វិញាបនបត្រទទួលស្គាស់ពីក្រុមហ៊ុនApple ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានិងជួសជុលគ្រប់ផលិតផលApple ទាំងអស់ប្រកបដោយស្ដង់ដារពីក្រុមហ៊ុនApple.

យេីងចាត់ទុកការបំរើអតិថិជនជាអាទិភាពចំបងរបស់យើង ជាមួយនឹងពេលវេលាយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងបន្លាស់សុទ្ធ១០០%ពីក្រុមហ៊ុន Apple និងមានឧបករណ៍វិនិច្ឆ័យរកមើលបព្ហាយ៉ាងឆាប់រហ័សពីApple លោកអ្នកមានទំនុកចិត្តលើបុគ្គលិកជំនាញរបស់យើងសម្រាប់ការជួសជុលប្រកបដោយជំនាញ វិជ្ជាជីវៈ គុណភាព និងការណែនាំប្រកបដោយភាពងាយស្រួល។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង

ឆាប់រហ័ស

ឆាប់រហ័ស

With quick turn-around times of 4 to 6 business days and often same-day exchange or service of your Apple devices iOne Service is here to help you swiftly! No reservations required.

រួសរាយរាក់ទាក់

រួសរាយរាក់ទាក់

From the moment you walk in the door you can expect friendly, skilled and versatile assistance from our expert iOne Service team. We provide kind guidance throughout the whole service process to keep you up to speed.

មានជំនាញពិតប្រាកដ

មានជំនាញពិតប្រាកដ

Our highly-skilled technicians are regularly trained by Apple and only make use of genuine Apple parts, the latest Apple-provided tools and diagnostics equipment. We pride ourselves with delivering Apple’s highest standard of excellence.

សេវាកម្ម

សេវាកម្មរបស់យើងរួមមានការត្រួតពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់តាមស្តង់ដាររបស់Apple ផលិតផលAppleដែលមានបព្ហាា ការវាយតំលៃលើលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យ

ចេញពីApple និង ការជួសជុលលើផលិតផលAppleដែលលក់ផ្លូវការនៅកម្ពុជា រួមមាន Mac Pro, iMac, Macbook Pro, Macbook Pro Touch Bar, Macbook Air, Macbook, Mac Mini, iPad 4, iPad Air, iPad Por, iPhone SE, iPhone 6s និង iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Apple TV, Airport Extreme, Airport Express, Time Capsule និងគ្រឿងបន្លាស់ទាំងអស់របស់ក្រុុមហ៊ុនApple   ។
សំរាប់ភ្ញៀវរបស់យើងមានភ្ញៀវគ្រប់ប្រភេទ និងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់។ ហេីយយេីងត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ភ្ញៀវទាំងអស់ថាជាសេវាកម្មដែលលឿននិងឆាប់រហ័ស, អត្រាជោគជ័យនៃការជួសជុលមានកំរឹតខ្ពស់និងតែងតែទទួលបានការសរសើរអំពីលទ្ធផលល្អនៃការជួសជុលទាំងនោះ។

Labour Charges Sample

iPod Shuffle OS Restore $10.00
iPod Nano OS Restore $10.00
iPod Classic OS Restore $10.00
iPod Touch OS Restore $15.00
iPhone / iPad OS Restore $15.00
Mac OS X Install Model 2018 later $25.00
Mac OS X Install Model 2017 earlier $15.00
Application Troubleshooting $10.00
Hard Ware Diagnostic $10.00
Clean iMac $50.00
Clean Macbook Pro Retina/Macbook Pro/Macbook $30.00
Clean Macbook Pro Retina/Macbook Pro/Macbook (2016 up) $50.00
Clean Water Damage $50.00
Main Logic Board Macbook/Macbook Pro/Retina $50.00
Main Logic Board iMac $50.00
Sub Board $30.00
Magsafe Board $30.00
Hard Drive ( include Mac OS Restore Service fee ) $35.00
Top Case $50.00
Speaker $30.00
Track Pad $30.00
LCD iMac $50.00
Ram iMac 21′ $50.00

Ram iMac 27′ $30.00
Class Panel (iMac) $25.00
AirPort Card $30.00
Bluetooth Card $30.00
LCD Display $50.00
Fan $20.00
Power Supply $50.00
Replace Touch ID $50.00
Graphic Card (Desktop) $50.00
Cable Types $20.00
Adapter $20.00
Data Transfer under 80 GB $30.00
Data Transfer under 200 GB $50.00
Bottom Case $20.00
Exchange Service (iPad) $30.00
Exchange Service (iPod) $20.00
Exchange Service Whole unit (iPhone 8 or later) $50.00
Exchange Service Whole unit (iPhone 7 or later) $30.00
iPhone Speaker $20.00
iPhone Taptic Engine (Vibrator) $20.00
iPhone Camera $20.00
iPhone Display (iPhone 7 earlier) $30.00
iPhone Display (iPhone 8 later) $50.00

មុននឹងយកឧបករណ៍របស់អ្នកមកធ្វើការជួសជុល

សូមធ្វើតាមជំហ៊ានខាងក្រោមមុននឹងយកឧបករណ៍របស់អ្នកមកធ្វើការជួសជុលនៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវា

កម្មដែលផ្តល់សិទ្ធពីក្រុមហ៊ុនApple ប្រសិនបើឧបករណ៍របស់អ្នកនៅដំណើរការឬក៏មិនដំណើរការ សូមធ្វើតាមជំហ៊ានខាងក្រោម៖

អ្នកត្រួវប្រាកដថាឧបករណ៍របស់អ្នកត្រួវបានបំរុងទុកឯកសារួចរជាស្រចដោយខ្លួនអ្នក
អ្នកត្រួវត្រៀមលេខសំងាត់គណនីAppleរបស់អ្នករួចជាស្រេចសំរាប់ករណីមួយចំនួន ដែលអ្នកចាំបាច់ត្រូវប្រើលេខសំងាត់គណនីAppleរបស់អ្នកដើម្បីលុបឯកសារទាំងអស់ នឹងបិទFind My iPhone
យកមកជាមួយវិក័យប័ត្រទិញឧបករណ៍របស់អ្នក(ប្រសិនបើអាច) ក្នុងករណីការជួសជុល តំរូវអោយមាន ភស្តុតាងនៃការទិញឧបករណ័
នាំយកឧបករណ៍និងគ្រឿងសម្ភារៈផ្សេងៗដែលអ្នកត្រូវការរកជំនួយ

ចំណាំ៖ យើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវរាល់ការបាត់បង់ឯកសាររបស់អតិថិជនឡើយ។

មុននឹងយកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមកធ្វើការជួសជុល

ការពារព័ត៌មានរបស់អ្នកនិងសន្សំសំចៃពេលវេលាធ្វើតាមជំហានទាំងនេះមុនពេលអ្នកទទួលបានសេវាកម្ម សម្រាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក៖

រក្សាទុកឯកសារ: ការរក្សាទុកឯកសារគឺជាការសំខាន់មុនពេលអ្នកយកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមកជួសជុល Time Machine គឺជាកម្មវិធីសំរាប់ធ្វើការបំរ៉ុងទុកឯកសារ នឹងស្ដារយកឯកសារទាំងអស់ដែលបានបំរ៉ុងទុក ឬក៏របៀប រក្សាទុកឯកសារផ្សេងៗដែលអ្នកអាចធ្វើបាន ។
សូមត្រៀមពត៌មានរបស់អ្នក: ប្រសិនបើអ្នកនៅមានវិក័យប័ត្រទិញកុំព្យួទ័ររបស់អ្នក សូមយកមកជាមួយនៅពេលអ្នកទៅកន្លែងទទួល
សេវាកម្ម អ្នកអាចនឹងត្រូវប្រើលេខសំងាត់គណនីAppleរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវតែស្គាស់ឈ្មោះគណនី នឹង
លេខសំងាត់ដើម្បីចូលប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រក្នុងករណីចំបាប់ដែលត្រូវចូលប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនៅ
កន្លែងទទួលសេវាកម្ម ហើយប្រសិនបើអ្នកប្រើលេខសំងាត់បង្កប់(Firmware Password) សូមបិទ
មុនពេលយកមកទទួលសេវាកម្ម។
សូមត្រៀមផលិតផលរបស់អ្នក: យកកុំព្យូទ័រ ខ្សែបព្ចាលភ្លើង នឹងសំភារៈបំពាក់ខាងក្រៅដែលអ្នកត្រូវការជំនួយ៕

ចំណាំ៖ យើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវរាល់ការបាត់បង់ឯកសាររបស់អតិថិជនឡើយ។

គន្លឹះ​និងដំបូន្មាន


ក្រុមអ្នកជំនាញអាយវន័របស់យើងនៃក្រុមអ្នកជំនាញអេបផលចែករំលែកជាប្រចាំនូវព័ត៌មានជំនួយថ្មីៗនិងវីដេអូខ្លីៗនៅក្នុងផ្នែកនេះ។ សូមកុំខកខាន!

សំនួរចម្លើយ

ខាងក្រោមនេះជាសំនួរដែលអតិថិជនតែងតែចង់ដឹងនិងត្រូវការដំណោះស្រាយសំរាប់បព្ហារបស់ពួកគាត់ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចស្វែងរកព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនៅ ទីនេះឬអ្នកត្រូវការជំនួសសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

តេីត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មានក្នុងការជួសជុល?

ដោយសារតែការជួសជុលទាំងអស់គឺធ្វើម្តងមួយនិងតម្រូវឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់តាមស្តង់ដរបស់Appleដែលបព្ហាា និង ការវាយតំលៃលើលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យដែលចេញពីApple ។ ជាមធ្យមក្នុងការជួសជុលត្រូវចំណាយពី៤ទៅ៦ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ យេីងនឹងជួសជុលរួចរាល់ក្នុងពេល២៤ម៉ោងប្រសិនបើគ្រឿងបន្លាស់មាននៅក្នុងស្តុក ។

តេីផលិតផលAppleអ្វីខ្លះដែលអ្នកអាចជួសជុលបាន?

ក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្មអាយវន្តគឺជាក្រុមហ៊ុនទទួលបានការអនុញ្ញាតជួសជុលផលិតផលApple (AASP)ដោយស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រួមមាន Mac Pro, iMac, Macbook Pro, Macbook Pro Touch Bar, Macbook Air, Macbook, Mac Mini, iPad 4, iPad Air, iPad Pro, iPhone SE, iPhone 6s និង iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Apple TV, Airport Extreme, Airport Express, Time Capsule និងគ្រឿងបន្លាស់ទាំងអស់របស់ក្រុុមហ៊ុនApple ដែលបានសិទ្ធដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

តេីកុំព្យូទ័រMacរបស់ខ្ញុំម៉ូដែលអ្វី ហេីយអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ?

វាជាការងាយស្រួលក្នុងការយល់ដឹង! សូមមើលអត្ថបទនេះនៅលើនៅគេហទំពរ័ Apple Support Communities.

តេីខ្ញុំអាចពិនិត្យស្ថានភាពនៃការជួសជុលសំភារៈរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

អ្នកអាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃការជួសជុលរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បានដោយគ្រាន់តែទាក់ទងជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកសេវាកម្មដ៏រស់រាយរាក់ទាក់របស់អាយវន្តយើង

ខ្ញុំដោយតាមរយៈទូរសព្ទ័រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ឬតាមរយៈអីុម៉ែល ឬក៏ពិនិត្យនៅលើគេហទំពរ័Apple Supportនៅទីនេះ។

តេីខ្ញុំអាចតំឡើងទៅ Mac OS X High Siera យ៉ាងដូចម្តេច?

វា​ងាយស្រួល! សូមមើលអត្ថបទជំនួយរបស់ Apple នេះ។

ហេតុអ្វីខ្ញុំមិនអាចជ្រើសយកពាក្យ”គ្មាន” នៅពេលកែសម្រួលព័ត៌មានទូទាត់ប្រាក់របស់ Apple ID របស់ខ្ញុំ?

កុំបារម្ភ! វាត្រូវបានពន្យល់ទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រជំនួយរបស់ Apple ។

តេីខ្ញុំអាចត្រួតពិនិត្យការធានាផលិតផលAppleរបស់ខ្ញុំ បានយ៉ាងដូចម្តេច?

ដេីម្បីពិនិត្យមើលការធានាផលិតផលរបស់លោកអ្នកឡើងវិញនិងជំនួយពីក្រុមហ៊ុនApple សូមបព្ចាូលលេខសំគាល់(Serial Number) ផលិតផលរបស់លោកអ្នកនៅលើគេហទំព័រជំនួយរបស់Apple ។

តេីខ្ញុំអាចទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម អាយវន័ តាមអីុម៉ែលដោយរបៀបណា?

អ្នកអាចទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំគ្រប់ពេលដោយគ្រាន់បំពេញទម្រង់អ៊ីម៉ែលនៅលើគេហទំព័រសេវាកម្ម iOne ឬតាមរយៈការផ្ញើសារមកកាន់អុីមែល customer.service@ione2u.com ។
យេីងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតប និង ទទួលយកមតិយោបល់របស់លោកអ្នកដោយរីករាយ ។

តើខ្ញុំអាចទាក់ទងសេវាiOneតាមទូរស័ព្ទយ៉ាងដូចម្ដេច?

ក្រុមអ្នកជំនាញមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម អាយវន្ត របស់យើងខ្ញុំអាចទាក់ទងបានរាល់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីម៉ោង៩ព្រឹក ដល់ម៉ោង៨យប់ រៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩ ៧៥ ៧៥ | ០៨១ ៩៩ ៧៥ ៧៥ | ០៨៥ ៩៩ ៧៥ ៧៥.

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម អាយវន័យេីងខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធស្របច្បាប់ពីApple មានទីតាំងស្ថិតនៅជាន់ទី ២ នៃអាគារ iOne
តាមបណ្តោយមហាវិថីម៉ៅសេងទុងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។

 ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

មានសំណួរ? ត្រូវការការណែនាំអ្វីខ្លះ?

ក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម អាយវន្តយេីងខ្ញុំ គឺនៅទីនេះដើម្បីជួយលោកអ្នក

ដោយគ្រាន់តែផ្ញើរសារខ្លីៗមកយើងខ្ញុំ ដោយរូមបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក សម្រាប់ការហៅទូរសព្ទ័ត្រលប់ទៅលោកអ្នកវិញពីអ្នកឯកទេស ពីមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម អាយវន័ ។

ជាន់ទី ២, ផ្ទះលេខ 25, មហាវិថីម៉ៅសេងទុង, សង្កាត់ បឹងកេងកង1, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ


Mon-Sat: 9am-6pm

023 99 75 75 | 081 99 75 75 |  085 99 75 75
www.iOneservice.com
information@iOne2u.com